Základní a mateřská škola Suché Lazce

Rozhodnutí o přijetí

23.04.2019

Číslo jednací: ZŠ – SL – 687/2019

Datum vydání rozhodnutí: 17. 4 .2019

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Opava – Suché Lazce – příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení §36, § 165, odst.2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k základnímu vzdělávání, ke dni  1. 9. 2019 na základě podaných žádostí o přijetí.

 

Žádosti, podané ve dnech 4. a 5. 4. 2019 prostřednictvím zákonného zástupce,  o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Opava – Suché Lazce – příspěvková organizace od 1. 9. 2019, se vyhovuje v plném rozsahu. 

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020   

Registrační číslo dítěte:

 

ZŠ-Sl-674/2019 přijato

ZŠ-Sl-675/2019 přijato                       

ZŠ-Sl-676/2019 přijato                       

ZŠ-Sl-677/2019 přijato                       

ZŠ-Sl-678/2019 přijato                       

ZŠ-Sl-679/2019 přijato                       

ZŠ-Sl-680/2019 přijato                       

ZŠ-Sl-681/2019 přijato                       

ZŠ-Sl-682/2019 přijato                       

ZŠ-Sl-683/2019 přijato

 

                                                                                           …………………………………

                                                                                                Mgr. Martina Škrobánková

                                                                                                      ředitelka školy

Datum vyvěšení: 17. 4. 2019

Datum stáhnutí vyvěšeného seznamu: 10. 5. 2019

Poučení o odvolání.

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení prostřednictvím ředitelky Zˇ%S a MŠ Opava Suché Lazce – příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.