Základní a mateřská škola Suché Lazce

Učitelé

Ředitelka
Mgr. Martina Škrobánková

1.ročník 
Mgr. Lenka Apetická– 11 žáků 

2. + 3. ročník 
Mgr. Monika Dostálová– 16 žáků (2.ročník - 12 žáků) (3.ročník - 4 žáci)

4.+ 5. ročník
Mgr. Martina Škrobánková – 18 žáků (4.ročník 12 žáků) (5.ročník 6 žáků)

Školní asistent 
Barbora Kučerová
Výuka jazyků a 3.+ 4.ročník 
Mgr. Monika Jarmová

Angličtina, výchovy, Př a Vl 
Mgr. Monika Jarmová

Školní družina
Barbora Kučerová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vedoucí učitelka MŠ
Radka Beinhauerová 

1. třída 2 – 4 roky
Radka Beinhauerová
Bc. Monika Lencová

2. třída 4 – 6 let
Bc. Tereza Čeperová

Správní zaměstnanci
Školnice ZŠ, výdej stravy ZŠ - Pavla Friedlová
Úklid MŠ, výdej stravy MŠ - Martina Vicherková