Základní a mateřská škola Suché Lazce

Učitelé

Ředitelka
Mgr. Martina Škrobánková

1. ročník 
Mgr. Lenka Apetická – 11 žáků 

2. + 3. ročník 
Mgr. Monika Dostálová – 16 žáků (2. ročník - 12 žáků) (3. ročník - 4 žáci)

4.+ 5. ročník
Mgr. Martina Škrobánková – 18 žáků (4. ročník 12 žáků) (5. ročník 6 žáků)

Školní asistent 
Barbora Kučerová

Výuka jazyků , PŘ, VL, TV
Mgr. Monika Jarmová

Školní družina
Barbora Kučerová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vedoucí učitelka MŠ
Radka Beinhauerová 

1. třída 2 – 4 roky
Radka Beinhauerová
Bc. Monika Lencová

2. třída 4 – 6 let
Bc. Tereza Čeperová

Správní zaměstnanci
Školnice ZŠ, výdej stravy ZŠ - Pavla Friedlová
Úklid MŠ, výdej stravy MŠ - Martina Vicherková