Základní a mateřská škola Suché Lazce

Plán činnosti školy

Základní škola: Školní rok 2023 / 2024


Pravidelně po celý školní rok probíhá celoroční projekt OSTROV POHÁDEK

Žáci i učitelé se zapojí do vyhlášených soutěží a účastní se kulturních a vzdělávacích

akcí dle nabídky a zájmů.

Nebude chybět ani kontakt s kamarády a kolegy s okolních škol.

Akce školy budou aktualizovány a upřesněny v měsíčních plánech práce, případně

doplněny a upraveny.

Svátky

1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září 
28. říjen 
17. listopad

Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti 
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii


školní rok 2023 / 2024

ZÁŘÍ

 

Slavnostní zahájení školního roku s účastí starosty obce a předsedkyně Klubu rodičů

 

 

Posvícení v obci (tradice, kolotoče, soutěže)

 

 

Divadelní představení – Slezské divadlo Opava

Společná schůze Klubu rodičů

Celoroční projekt – OSTROV POHÁDEK

Dopravní výchova

 

ŘÍJEN

 

Podzim v přírodě + výstavka

 

 

Dopravní hřiště

 

 

Sběr starého papíru

 

 

Podzimní prázdniny

Kaprobraní (výlov kaprů s akcemi pro děti ve spolupráci s MČ)

LISTOPAD

 

 

Památka zesnulých - návštěva hřbitova

 

 

Halloweenský projekt

 

 

Dle nabídky návštěva koncertu

Individuální pohovory

Projekt EU – NAŠI SOUSEDÉ ZNÁMÍ I NEZNÁMÍ

 

PROSINEC

 

Mikulášská nadílka a možná přijde i čert

 

 

Vánoce na dědině1 -vánoční koncert v kapli

 

 

Vánoce na dědíně 2 – výlet do skanzenu Rožnov pod Radhoštěm

 

 

Koledování v MŠ, rozloučení se starým rokem u stromečku s dárky a vlastnoruční přípravou pohoštění

 

 

 

LEDEN

 

Návštěva u předškoláků

 

 

Slavnost Slabikáře -slavnostní odpoledne v 1.ročníku a předání pololetního vysvědčení před rodiči

Divadelní představení nebo filmové představení dle nabídky

Pololetní prázdniny

 

 

 

ÚNOR

 

Projekt Valentýn, Masopust

 

 

Maškarní rej, společně MŠ a ZŠ V TĚLOCVIČNĚ

 

 

 Zimní radovánky v přírodě – sáňkování, bruslení – podle počasí

BŘEZEN

 

Návštěva knihoven

 

 

Den mláďat – projekt „Svět zvířat“

 

 

Superstar – talentová soutěž pro odvážlivce

Jarní prázdniny

 

 

 

DUBEN

 

Den země - úklid v okolí školy

Zápis do 1.ročníku

 

 

Velikonoční projektový den

 

 

Dopravní výchova - příprava

 

 

Sběr starého papíru

 

 

Čarodějné dopoledne ve škole i na hřišti

 

KVĚTEN

 

Sportovně branný den

 

 

Den matek – Zahradní slavnost

 

 

Návštěva předškoláků v 1.třídě

 

 

Celoroční projekt

 

 

Maškarní rek na zahradě – Klub rodičů

 

ČERVEN

 

Mezinárodní den dětí Sami sobě

 

 

Školní výlet nebo ŠVP

 

 

Ukončení celoročního projektu, vyhodnocení soutěží a sběrů

 

 

Spaní ve škole se skřítkem Školníčkem

 

 

Slavnostní ukončení školního roku s účastí starosty a předsedy Rady školy a Klubu rodičů