Základní a mateřská škola Suché Lazce

Plán činnosti školy

Základní škola: Školní rok 2020/ 2021

Září:

Slavnostní zahájení školního roku s účastí starosty obce a předsedkyně Klubu rodičů Posvícení v obci (tradice, kolotoče, soutěže) Divadelní představení – Slezské divadlo Opava Společná schůze Klubu rodičů Celoroční projekt – NA CESTĚ ZA ÚŽASNÝMI OBJEVY A OBJEVITELI
Dopravní výchova – dopravní hřiště

Říjen:

Podzim v přírodě + výstavka Sobotní drakiáda s rodiči Sběr starého papíru Podzimní prázdniny Kaprobraní (výlov kaprů s akcemi pro děti ve spolupráci s MČ)

Listopad:

Památka zesnulých - návštěva hřbitova Uspávání podzimu se zvyky našich babiček Dle nabídky návštěva koncertu Individuální pohovory Projekt EU-NAŠI SOUSEDÉ ZNÁMÍ I NEZNÁMÍ

Prosinec:     

Mikulášská nadílka a možná přijde i čert Vánoce na dědině -vánoční koncert v kapli Vánoční vystoupení pro klub důchodců Vánoční TRHY ve spoluprácí s Klubem rodičů Koledování v MŠ, rozloučení se starým rokem u stromečku s dárky a vlastnoruční přípravou pohoštění

Leden:

Návštěva u předškoláků Slavnost Slabikáře -slavnostní odpoledne v 1.ročníku a předání pololetního vysvědčení před rodiči Divadelní představení nebo filmové představení dle nabídky Pololetní prázdniny

Únor:

Projekt SPANÍ Maškarní rej, společně MŠ a ZŠ + rodiče Zimní radovánky v přírodě – sáňkování, bruslení...

Březen

Návštěva knihoven Den mláďat – projekt „Svět zvířat“ Superstar – talentová soutěž pro odvážlivce Jarní prázdniny

Duben

Den země - úklid v okolí školy Velikonoční projektový den Dopravní výchova - příprava Sběr starého papíru Čarodějné dopoledne ve škole i na hřišti

Květen

Sportovně branný den Den matek – Zahradní slavnost s koláčema Návštěva předškoláků v 1.třídě Sběr starého papíru Maškarní rej na zahradě-Klub rodičů

Červen

Mezinárodní den dětí Sami sobě Školní výlet , nebo ŠVP  Ukončení celoročního projektu, vyhodnocení soutěží a sběrů Spaní ve škole se skřítkem Školníčkem Slavnostní ukončení školního roku s účastí starosty a předsedy Rady školy a Klubu rodič


Pravidelně po celý školní rok probíhá celoroční projekt NA CESTĚ ZA ÚŽASNÝMI OBJEVY A OBJEVITELI – seznámení kdo co vynalezl

Žáci i učitelé se zapojí do vyhlášených soutěží a účastní se kulturních a vzdělávacích

akcí dle nabídky a zájmů.

Nebude chybět ani kontakt s kamarády a kolegy s okolních škol.

Akce školy budou aktualizovány a upřesněny v měsíčních plánech práce, případně

doplněny a upraveny.

Svátky

1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září 
28. říjen 
17. listopad

Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti 
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii