Základní a mateřská škola Suché Lazce

Mateřská škola

 

Denní program třídy:

6.30 – 8.30  scházení dětí, ranní (spontánní) hry a činnosti

8.30 – 9.00  úklid hraček, společné přivítání, pohybová chvilka, hygiena a ranní svačina

9.00 – 9.30  dopolední vzdělávací činnost

9.30 – 11.30  příprava na pobyte venku, pobyt venku (na školní zahradě, vycházka do okolí, dokončení započatých věcí z dopolední činnosti, aj.)

11.30 – 12.15  oběd, hygiena, poslech pohádky

12.15 – 14.00  klid na lůžku, polední odpočinek

 1. 00 – 16. 00 vstávání dětí, hygiena, odpolední svačina, odpolední spontánní činnosti, rozcházení dětí domů

 

Rodiče se dozví informace o dění ve třídě :

 • na nástěnkách v šatně
 • na třídních schůzkách (v září)
 • na www.zssuchelazce.cz (v sekci Mateřská škola)
 • prostřednictvím emailu (ms.suchelazce@seznam.cz)
 • individuální konzultace s třídní učitelkou

 

Společná pravidla ve třídě

Pomocí pravidel učíme děti orientovat se v sociálních situacích a vztazích, protože pravidla pomáhají budovat systém uznávaných společenských hodnot a norem. Společně s dětmi vytváříme pravidla na počátku i v průběhu školního roku a neustále si je opakujeme a připomínáme. Protože děti mají vždy možnost vybrat si a rozhodnout se, jak se budou v různých situacích chovat, díky společným pravidlům, které znají, tak přebírají zodpovědnost za sebe i své chování.

 

Spolu vytváříme a snažíme se dodržovat pravidla v jednotlivých místnostech (např. pravidla chování v herně, umývárně apod.),  při vycházkách, při pobytu na školní zahradě a také jednotlivá pravidla při kontaktu s ostatními.

 

Naše pravidla pro soužití ve třídě:


Srdíčkové pravidlo

Ouškové pravidlo

Pusinkové pravidlo

Šnečkové pravidlo

Talířkové pravidlo

Polštářkové pravidlo

Kapičkové pravidlo


Naše pravidla pro pobyt na školní zahradě:

 1. Hraji si tam, abych viděl(a) na paní učitelku.
  2. Hraji si tak, abych neublížil(a) sobě ani ostatním
 2. Zeptáme se paní učitelky, když si chceme něco půjčit.
 3. Umím se s kamarády rozdělit o hračky.

 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Jaro, Léto, Podzim, Zima v naší školce je vždy prima

1.Třída 
p.
učitelky – Beinhauerová Radka, Lencová Monika

Rok s Krtečkem a jeho kamarády

Školní rok 2021/2022

Září:            Téma:  Krteček se představuje
                   
                    Podtémata:   
Já a kamarádi ve školce

                                           Já a moje třída

                                          Budeme se společně učit a hrát

Říjen:         Téma:  Krteček malířem

                   Podtémata:    Co se děje na podzim

                                         Lesní školka

                                         Krteček sklízí plody podzim

                                         Co to padá ze stromu

 

Listopad:     Téma:  Krtek a vítr

                    Podtémata :   Fouká ze strání

                                          Vyleť draku až do mraků

                                          Čertování

 

Prosinec:     Téma:  Krtečkovy Vánoce

                    Podtémata:    Co děláme u nás doma

                                           Už se těším na Ježíška

                                           Dáreček a já

 

Leden:          Téma:  Krtek a sněhulák

                     Podtémata:    Zimuloviny

                                           Padá sníh, pojedeme na saních

                                           Celý les je pod peřinou

 

Únor:            Téma:  Krtek léčí kamarády

                     Podtémata:    Byl jeden bacil

                                           Moje tělo

                                           Za co asi půjdu letos (masky)

 

Březen:        Téma:  Jak krtek a skřivánek přivolali jaro

                     Podtémata:    Sněženky se probouzejí

                                           Sluníčko vyhoupni se maličko

                                           Co to běhá po dvorku

                                           Velikonoční tvořeníčko

 

Duben:         Téma:  Krtek a semínko

                     Podtémata:    Velikonoční tvořeníčko

                                           Co nového na zahrádce

                                            Abraka, dabraka

                                            Barevná duha

 

Květen:        Téma:  Krtčí rodinka

                     Podtémata:    Moje rodinka

                                           Dárek pro maminku

                                           Ten dělá to a ten zas tohle (řemesla, povolání)

 

Červen:        Téma:  Krtek šikula

                     Podtémata:    Svátek všech dětí

                                           Co už všechno dokážu

                                           Už se těším na prázdniny

 

Třídní vzdělávací plán je možné měnit a doplňovat průběžně podle aktuálních potřeb dětí a změn v MŠ.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 II.ODDĚLENÍ

 1. oddělení – p. uč. Bc. Čeperová Tereza 
PODZIM
 • Září
Září klepe na dveře, školka se nám otevře.
Každá správná holka, každý správný kluk.
Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok.
Rudý klobouk na něm tečky. (podzim v lese)
 
 • Říjen
Vzal jsem žlutou tužku a namaloval hrušku. (podzim na zahradě)
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, cos to Janku, cos to sněd. (podzim na poli)
 
 • Listopad
Vítr přišel s listopadem, všechno listí padá na zem. (Podzimní počasí)
Pan Čáp ztratil čepičku, jakou asi barvičku. (Barevný týden)
Halí belí zvířátka, chystejte si doupátka.
 
ZIMA
 • Prosinec
Čerte, čerte, čertíku, nesahej nám na kliku.
Čtyři svíčky připravené, na věnečku ozdobené - ADVENT.
Bim bam, bim bam, Vánoce přicházejí.
 
 • Leden
O zem něco zazvonilo, co to jenom, co to bylo?
Honili se dva mrazíci, honili se po ulici.
 
 • Únor
To jsou uši, to jsou oči. (Moje tělo)
Žádný mráz mě nezaskočí, čouhají mi jenom oči. (Oblékání)
Spočítáme vitamíny 1, 2, 3, 4. Má je v sobě zelenina, ovoce i ryby.
 
JARO
 • Březen
Jednou se sluníčko probudilo, kouklo se na zem a zakouzlilo.
Už je jaro, kvítí roste.
 
 • Duben
Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček. (Velikonoce)
A to kuře krákoře, běhá po dvoře. (Domácí a hospodářská zvířátka)
Leze, leze mraveneček. (Zvířátka v trávě)
Čáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky.
U rybníka klapy klap.
 
 • Květen
Táta včera v šatníku, zatloukal pár hřebíků. (Moje rodina)
Jen abyste věděli, budu taky dospělý.(řemesla a povolání)
Já jsem kytka, ty jsi kytka, je nás v máji dost. (májový karneval)
 
LÉTO
 • Červen
Toto letí, máme tady svátek dětí.
Auto jede z kopečka, vrzají mu kolečka. (dopravní prostředky)
Pan semafor z kraje. (bezpečnost a pravidla na silnici)
Už jde léto, už k nám jedou prázdniny.