Základní a mateřská škola Suché Lazce

Zájmové kroužky

Den Hodina Kroužek Vyučující
Pondělí      
Úterý 13:00-13:50 Sportovní kroužek pro větší děti p. uč. Jarmová

Středa 12:45-13:30
13:30-14:30
Sportovní kroužek pro menší děti
Vaření
p. uč. Apetická
p. uč. Škrobánková
Čtvrtek 13:00-13:50
14:00-14:50
Taneční
Náboženství
p. uč. Dostálová
Adam Malek
Pátek 15:30-19:00 SDH