Základní a mateřská škola Suché Lazce

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

20.05.2019

SEZNAM PŘIJATÝCH  ZÁJEMCŮ O PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OPAVA – SUCHÉ LAZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020:

                                                                 

                                                                       6

                                                                       8

                                                                       9

                                                                      10

                                                                      12

                                                                      13

                                                                      15

                                                                      16

 

 

VE DNECH 27. 5. – 30. 5. 2019  BUDE V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘIPRAVENO „ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ“ PRO PŘIJATÉ DĚTI.

 ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEPŘIJATÝCH DĚTÍ, ABY SI V TYTO DNY VYZVEDLI V MATEŘSKÉ ŠKOLE „ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ“ .TOTO „ROZHODNUTÍ“ JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POVINNEN SI VYZVEDNOUT.

 

V Opavě – Suchých Lazcích dne 20. 5. 2019

 

 

 

Mgr. Martina Škrobánková, řed. ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce