Základní a mateřská škola Suché Lazce

Seznam přijatých dětí do ZŠ

26.04.2023

Přijetí ZŠ