Základní a mateřská škola Suché Lazce

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

01.03.2024

Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 2.5. 2024 od 8:00 -16:00h a v pátek 3.5. 2024 od 8:00-14:00h.
Originální pozvánku k zápisu si můžete přečíst na dveřích ZŠ.
V den zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz a přihlášku k zápisu (s potvrzením od lékaře ) , kterou si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout v sekci dokumenty.Zde naleznete i kritéria k přijetí a školní řád , který si prosím přečtěte.

Kontakt MŠ - ms.suchelazce@seznam.cz

Těšíme se na vaše děti.

Beinhauerová Radka - vedoucí učitelka.