Základní a mateřská škola Suché Lazce

Zahájení školního roku 2019/2020

26.08.2019

1. Nový školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 hodin a ukončen v úterý 30. 6. 2020.

V pondělí 2. 9. 2019 si žáci přinesou pouze přezutí, vstup do budovy bude umožněn v 7.30h.

2. V pondělí 2. 9. 2019 bude končit vyučování žáků 1. – 5. roč.v 8.45 hodin,

v úterý 3. 9. 2. - 5. třídy 8.00 – 11. 45 hodin

ve středu 4. 9. 2. - 5. třídy 8.00 – 11. 45 hodin

od čtvrtka 5. 9. bude vyučování dle rozvrhu.

3. Žáci 1. ročníku se 2. 9. shromáždí v tělocvičně školy.

3. 9. budou mít prvňáčci vyučování od 8.00 do 9.45hodin, 4. 9. a 5. 9. od 8.00 do 10.45 hodin,

od 6. 9. dle rozvrhu, tedy do 11,40.

Třídní schůzka rodičů se bude konat ve čtvrtek 20. 9.02018 od 15,30, od 16,00 pak zahajovací schůze Klubu rodičů.

4. Školní družina je v provozu od 2. 9. 2018 od 6.30 hodin.

Celoroční ranní provoz je 6.30 - 7.40 hodin - nutná domluva s vychovatelkou!, odpoledne končí provoz v 16.00 hodin.

Žáci se přihlásí do ŠD prostřednictvím třídních učitelů a odevzdají jim rovněž vyplněné zápisní lístky nejpozději do 7. 9. 2018, pokud tak neučinili již v červnu. Roční poplatek za ŠD činí 800,- Kč, platby 1x za pololetí 400,-, vždy září a únor.

5. Provoz školní jídelny bude zahájen 2. 9. Obědy budou 2. 9. vydávány od 11.00 do 12.00 hodin podle počtu nahlášených žáků. 3. 9. od 11.45 do 12.00. V dalších dnech od 11.30 do 13.00 hodin.

Cena pro žáky stanovena Zařízením školního stravování Opava, nutno nahlásit osobně, viz informace.

6. Návštěvy školy používají ke vstupu hlavní vchod, svůj příchod ohlásí a vyčkají na osobu, která je doprovodí k jednání. Je zakázáno bez ohlášení vstupovat do tříd během vyučování.

K jednání rodičů s pedagogickými pracovníky jsou určeny konzultační hodiny.

Rodiče se mohou telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu dohodnout s vyučujícím i na jiném termínu konzultace.

7. Konzultační hodiny a individuální pohovory u jednotlivých vyučujících budou zveřejněny po zahájení školního roku.

Výchovným poradcem pro 1. stupeň a metodikem prevence je Martina Škrobánková, environmentální koordinátor Lenka Apetická.

8. Zájmová činnost žáků bude dle zájmu a možností školy organizována formou kroužků, zahájení předpokládáme v týdnu od 1. 10. 2019.

9. Výuka plavání 2019/2020 bude zahájena v I. pololetí, vždy v úterý, od 10. 9. do 19. 11. 2019.

Žáci, kteří se nemohou ze závažných zdravotních důvodů zúčastnit kurzu, přinesou potvrzení od lékaře.

Počet lekcí 10, výuka bude probíhat v areálu Městských lázní Opava.

10. Přejeme všem rodičům i přátelům školy úspěšný začátek školního roku a samé pohodové školní dny!!!