Základní a mateřská škola Suché Lazce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

03.12.2019

Milí koledníci! 

Blíží se opět čas Tříkrálové sbírky. Jelikož se nám některé vedoucí skupinek vdaly a založily rodinu, tak tentokrát budu prosit o pomoc nejen dětí, ale i dospělé. Vedoucí skupinky se může stát osoba starší 15 let.. Prosím tedy rodiče, aby své děti, které chtějí koledovat v Komárově a v Suchých Lazcích, (případně vedoucí skupinek z řad starších dětí a dospělých), aby jste je přihlašovali v ZŠ v Suchých Lazcích nebo v Komárově, a nebo přímo u mne ( 723 274 331). V době mezi 27. a 30. 12.2019 bychom měli organizační schůzku. Místo a čas konání schůzky bude upřesněn. Koledovalo by se v době od 02. do 13 01.2020. Čím více skupinek se nám podaří sestavit, tím kratší dobu budeme potřebovat ke koledování. Většinou nám na to stačí jeden víkend. Musím podotknout, že při koledování, nám velice vychází vstříc sucholazecký starosta pan Petr Orieščík, který nám vždy na potřebnou dobu zpřístupní obecní úřad, takže děti jsou často v teple na občerstvení a zahřátí. Proto tedy prosím přihlaste své děti co nejdříve. Věřím, že i tentokrát s Vaší pomocí se nám podaří udělat dobrou věc. 

Těším se na Vás. Lenka Kubánková

Na konci novoročních bohoslužeb tedy 1.1.2020 v 8.45 hodin v kostele svatého Prokopa v Komárově, nebo v 15 hodin v kapli  Andělů strážných v Suchých Lazcích, se bude udělovat zvláštní POŽEHNÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM.