Základní a mateřská škola Suché Lazce

INFORMACE K UZAVŘENÍ ŠKOLY

11.03.2020

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci v ČR zasíláme aktuální informace:

  • Základní škola Opava – Suché Lazce je uzavřena do odvolání rozhodnutím Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, nikoli ředitelstvím školy či pedagogy. Ti se musí tímto opatřením bezvýhradně řídit. Rozhodnutí i informace k mimořádnému opatření jsou dále na našich webových stránkách.
  • Dle Mimořádného rozhodnutí jsou všichni zaměstnanci školy povinni být na pracovišti, kde vykonávají jinou než přímou pedagogickou práci s dětmi a další činnosti, stanovené ředitelem školy (příprava pracovních listů, Zápisu do 1. ročníku, ŠVP, zajištění zadávání úkolů žákům po dobu uzavření školy, organizační záležitosti apod.)
  • Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Tiskopis viz. příloha nebo v základní škole, kde Vám bude i potvrzen.
  • Obědy jsou automaticky odhlášeny, vyúčtování bude posléze provádět ZŠS Opava, U Hřiště.
  • Žádáme rodiče žáků 2. – 5. ročníku o zaslání e-mailové adresy, na kterou budou žákům zasílány úkoly k domácímu učení a zpracovávání. Žáci 4. a 5. ročníku mohou zaslat svůj e-mail, který mají zřízen v rámci výuky Práce na počítači. Vše zašlete na e-mailovou adresu školy (zssuchelazce@seznam.cz)
  • Sledujte webové stránky školy, kam budeme umisťovat veškeré aktuální informace, v případě nutnosti volejte na pevnou linku nebo jednotlivým pedagogům.

Doufáme, že uzavření škol a ostatních institucí přispěje ke stabilizaci současného stavu, zabrání dalšímu šíření korovaniru Covid-19 a brzy se vše vrátí k normálu. Děkujeme za pochopení!