Základní a mateřská škola Suché Lazce

Důležité informace

14.05.2020

POZOR!!! DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ  - PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

Vážení rodiče,

jelikož od 25. 5. 2020 dojde ke znovuotevření  1.stupně základních škol v režimu pokračování vzdělávání na dálku (viz. Ochrana zdraví a provoz základních škol období do konce roku 2019/2020 – MŠMT), žádáme o tyto informace:

  • Do 18. 5. 2020 (pondělí 8,00) je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy – formulář na webových stránkách a školním e-mailu dětí
  • Do 18. 5. 2020 (pondělí 8,00) je nutné rovněž vyjádřit zájem o stravování ve školní jídelně – výdejně – hlásíte škole
  • Zákonný zástupce je povinen podepsat Čestné prohlášení a seznámení – viz.příloha

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  zákonného zástupce nezasílejte dopředu e-mailem před nástupem dítěte do školy. Dítě je povinno podepsané čestné prohlášení s datem 25.5.2020 odevzdat při nástupu do školy. Děkujeme za pochopení.