Základní a mateřská škola Suché Lazce

Zahájení školního roku 2020/2021

31.08.2020

Zahájení školního roku 2020/2021

 1. Nový školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin a ukončen ve středu 30. 6. 2021.

V úterý 1. 9. 2020 si žáci přinesou pouze přezutí, vstup do budovy bude umožněn v 7.30h pouze žákům.

 1. V úterý 1. 9. 2020 bude končit vyučování žáků 1. – 5. roč.v 8.45 hodin,

Ve středu  2. 9. 2. - 5. třídy 8.00 – 11. 45 hodin

ve čtvrtek a v pátek  3. 9-4.9.2020. 2. - 5. třídy 8.00 – 11. 45 hodin

od pondělka 7.9.2020 bude vyučování dle rozvrhu.

 1. Žáci 1. ročníku se 1. 9. shromáždí v tělocvičně školy. Rodiče-(pouze zákonní zástupci) mohou žáka doprovodit, musí mít ochranu úst a nosu (rouška, respirátor).Rodiče nepůjdou s žáky do třídy, veškeré informace jim třídní učitelka sdělí v tělocvičně školy.
 2. 9. budou mít prvňáčci vyučování od 8.00 do 9.45 hodin, 3. 9. od 8.00 do 10.45 hodin, 4.9 od 8:00-11:40

od 7. 9. dle rozvrhu, tedy do 11,40.

Třídní schůzka rodičů se bude konat ve čtvrtek 8. 9.2020 od 15,30, od 16,00 pak zahajovací schůze Klubu rodičů.

 1. Školní družina je v provozu od 2. 9. 2020 od 6.30 hodin.

Celoroční ranní provoz je 6.30 - 7.40 hodin - nutná domluva s vychovatelkou!, odpoledne končí provoz v 16.00 hodin.

Žáci se přihlásí do ŠD prostřednictvím třídních učitelů a odevzdají jim rovněž vyplněné zápisní lístky nejpozději do 7. 9. 2020, pokud tak neučinili již v červnu. Roční poplatek za ŠD činí 800,- Kč, platby 1x za pololetí 400,-, vždy září a únor.

 1. Provoz školní jídelny bude zahájen 2. 9. Obědy budou 2. 9. vydávány od 11.00 do 12.00 hodin podle počtu nahlášených žáků. 3. 9. od 11.45 do 12.00. V dalších dnech od 11.30 do 13.00 hodin.

Cena pro žáky stanovena Zařízením školního stravování Opava, nutno nahlásit osobně, viz informace.

 1. Návštěvy školy používají ke vstupu hlavní vchod, svůj příchod ohlásí a vyčkají na osobu, která se za nimi dostaví. Je zakázáno vstupovat do tříd i do budovy školy (vzhledem ke COVID-19).

K jednání rodičů s pedagogickými pracovníky jsou určeny konzultační hodiny.

Rodiče se mohou telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu dohodnout s vyučujícím i na jiném termínu konzultace.

 1. Konzultační hodiny a individuální pohovory u jednotlivých vyučujících budou zveřejněny po zahájení školního roku.

Výchovným poradcem pro 1. stupeň a metodikem prevence je Martina Škrobánková, environmentální koordinátor Lenka Apetická.

 1. Zájmová činnost žáků dle manuálu MŠMT I. pololetí nebude probíhat. Podle situace s COVID-19 se kroužky případně rozběhnou ve II.pololetí.
 2. Výuka plavání 2020/2021 bude zahájena v I. pololetí, vždy ve středu, od 9. 9. do 18.11.2020 vždy od 9:30-10:30hod.

Žáci, kteří se nemohou ze závažných zdravotních důvodů zúčastnit kurzu, přinesou potvrzení od lékaře.

Počet lekcí 10, výuka bude probíhat v areálu Městských lázní Opava.

 1. Přejeme všem rodičům i přátelům školy úspěšný začátek školního roku a samé pohodové školní dny!!!