Základní a mateřská škola Suché Lazce

INFORMACE PRO 1.+2.+3. TŘÍDU

16.11.2020

Ve středu 18. 11. se vrátí děti do školy. Jedná se o 1.ročník a také o spojený 2. + 3. ročník podle nařízení MŠMT pro málotřídní školy.

V rozvrhu již nebude plavání. Nový rozvrh si napíšeme ve středu. S sebou si děti vezmou JČ, M, PRV. Tyto předměty + čtení budeme mít každý den. Budeme hlavně opakovat učivo, které jsme zvládli v době karantény. Obědy všem dětem přihlásí paní ředitelka. Pokud bude dítě nemocné, nebo v karanténě, prosím odhlaste dítku oběd vy. 

 

Nová nařízení:

Každý den děti budou muset mít 5 roušek, které budou v průběhu dne měnit. Bez roušky nebudou do budovy školy vpuštěny. Respirátory (kvalitní) by měly stačit 2. Štít musí být v kombinaci s rouškou. Tělocviky zatím nemusíte posílat - nebudou vyučovány (budeme chodit na procházky nebo budou projekty). 

 

Družina:

Doba družiny se zkrátí do půl 3 z důvodu celodenního nošení roušek. Prosím napište své třídní učitelce do emailu,  jestli dítě bude družinu navštěvovat a kdy bude odcházet. Ranní družina bude, ale děti musí být odděleny – tedy první třída ve své třídě a 2+3 také ve své, nelze si hrát v družině ani na chodbě.

Ranní příchod do školy doporučujeme mezi 7,30 – 7,45.

 

V úterý je státní svátek - neučíme!

 

Ve středu se na děti budeme těšit ve škole.