Základní a mateřská škola Suché Lazce

INFORMACE K VÝUCE OD 4.1.2021

31.12.2020

Informace k výuce od 4.1.2021

Dle usnesení vlády ČR ze dne 23.12.2020 č. 1377 vláda omezila provoz základních škol takto:

- Žáci 1. až 3. ročníku mají povolenu osobní přítomnost na vzdělávání, tedy v pondělí 4.1.2021 jdou do školy jako normálně, podrobnější informace u třídní učitelky

- Žáci 4. – 5.ročníku mají povinné distanční vzdělávání, tedy do školy od pondělí 4.1.2021 NENASTUPUJÍ, rozpis distanční výuky bude stejný jako v podzimním termínu – viz. společný školní e-mail.

- Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole

- Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání – jsou nutné alespoň 3 kusy roušek na jeden školní den + družina

- Školní družina je povolena za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy – v našich podmínkách opět žáci 1. – 3.ročníku, a to do 15,00 hodin

- Zařízení školního stravování je v provozu, žáci 1. -3.ročníku mají oběd automaticky nahlášen, starší žáci odhlášen.

- Toto krizové opatření platí do 10.1.2021