Základní a mateřská škola Suché Lazce

INFO 5. ROČNÍK

16.02.2021

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 5.ROČNÍKU

Vážení rodiče, obrátil se na nás p. ředitel ZŠ Otická s žádostí o předání informací ohledně přijímání žáků do 6.ročníku základní školy.

Citace:

„S ohledem nejen na aktuální hygienickou situaci, ale zejména na neznámý fakt počtu odchozích dětí na osmiletá gymnázia od nás, a také výsledky „přijímacích zkoušek“ do naší matematické a sportovní třídy, jsme posunuli přijímání žádostí o přijetí. Od března lze podávat přihlášky na ony „přijímací zkoušky“, které u nás proběhnou 27. a 28.4., dovolí-li to aktuální hygienická situace. Žádosti o přijetí pak přijímáme od 12.4. tak, abychom jim byli schopni vyhovět v zákonné lhůtě 30 dní. Veškeré podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu, který zároveň visí i na našich webových stránkách.“

 

Informace k přihláškám viz.příloha.

Mgr.Martina Škrobánková