Základní a mateřská škola Suché Lazce

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání

02.05.2022

Přijetí 22-23 seznam