Základní a mateřská škola Suché Lazce

Zahájení školního roku 2022/2023

30.08.2022

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

- 1.školní den 5.9. 2022  - společné zahájení školního roku v 8:00 před hasičárnou (za pěkného počasí) nebo naparkovišti u Baly  - půjdeme dovnitř (v případě deště). Tento den není oběd ani družina. Ukončení cca v 9:00. Poté děti půjdou domů. Pokud dítě čeká na dospělý doprovod, prosíme o zapsání informace na lístek

- 2.školní den - od 7, 30 hostinec U Baly nebo Hasičárna, s sebou papuče a aktovku, vše ostatní se domluvíme spolu v úterý.

- Družina: od 6.9. do 16:00, ranní družina v případě nutnosti7:00 - 7:30 v Kulturním domě, odpolední v hostinci U Baly.

- Plavání: od 7.9. do 23.11.  (lekce 9,30- 10.30) Prosím dodejte"Zdravotní potvrzení", zda dítě může/nemůže navštěvovat plavání. Toto vydá pediatr (máte-li potvrzení již z tábora, je platné nadále). Potvrzení o zdravotní způsobilosti bude nutné na školu v přírodě. Je to jedno potvrzení, které platí 2 roky a je to dle nového zákona nutné i na plavání i na ŠVP.

 Od úterý  - pokud máte nahlášeno v jídelně, normálně fungují obědy, přecházet budeme do Kulturního zařízení

Veškeré další informace budete dostávat na e-maily a děti budou mít v deníčcích. Děkujeme za pochopení a trpělivost při rekonstrukci školy.

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný start do nového školního roku !